تلفن تماس
88877897-8
مشاوره میخواهید؟
برای اخد مشاوره حقوقی تلفنی با شماره های زیر تماس بگیرید و از وکلای مجرب ما مشاوره دریافت کنید

محاسبه دیه بر اساس نامخ پزشکی قانونی

با سلام نامه ای که پزشک قانونی داده الباه با دو ماه طول درمان ۱ ساییدگی کششی حارصه پهلوی چپ و جراحت حارصه همراه با کبودی لاله گوش چپ و کبودی وسیع پهلوی چپ و جراحت حارصه همراه با کبودی ران پای چپ و جراحت حارصه خلف زانوی پای راست و کبودی و تورم آرنج راست و شکستگی زائده عرضی مهره ای دوم و سوم و چهارم کمری

#دیه #دیهتصادف
45 0

خوش آمدید، جهت دریافت مشاوره تلفنی با شماره های مندرج در سایت تماس بگیرید