فروش سرقفلی ملک

من سند عادی سرقفلی داریم ک در آن قید شده می‌توانیم به شخص دیگری واگذار کنیم با اخذ رضایت کلیه مالکان همچنین ما الان از همگی رسید پرداخت اجاره تا پایان سال را گرفته ایم. حالا برای تنظیم اجاره جدید چجوری الزام. کنیم؟ برا تجویز انتقال منافع باید چکار کنیم؟ آیا مالکان میتوانند خللی ایجاد کنند؟

#فروش #سرقفلی
18 0

پاسخ ها

وکیل پایه دو قوه قضاییه
سلام اگر اجازه انتقال منافع را دارید پس میتوانید انتقال دهید مشکلی ندارد