استقلال دختر در مقابل پدر زورگو

سلام خسته نباشید من دختر 20 ساله ای هستم که والدینم فکر میکنند برای هر کاری به صادر شدن اجازشون نیاز دارم.... از پوشش گرفته تا بیرون رفتن از خونه... حتی در صورت اجازه دادن واسه بیرون رفتن با دوستانم هم تایم تعیین میکنن که من در طول اون تفریح چشمم به ساعته که مبادا دیرم بشه... حتی برای سرکار رفتن هم که اقدام کردم گفت نه و نیازی به کار کردنت نیست من در توانم دارم خرج میدمو باید همینو قبول کنی این در صورتیه که حقوقو درآمد ایشون برای منو نیازهام کافی نیست و یه حالت بخور نمیر داره...در صورت مخالفت با پدرم یا حرف حق زدن هم شروع به داد زدن و استفاده از زورو خود زنی میکنه گاهی هم با برداشتن سیم های ضخیم برای من ایجاد ترس میکنه ... این رفتارا برای من زجر اورن خواهش میکنم یه راهی بهم نشون بدید...ممنون

## #family ##خانواده
20 0