دادگاهی دلیل بر جعل اسناد به علت مخدوش شدن شناسنامه

سلام .چند سال پیش به دلیل گم شدن شناسنامه اقدام به دریافت المثنی کردم و مدارک خواسته شده به غیر از صفحه دوم شناسنامه خودم را تحویل دادم اما به هنگام دریافت شناسنامه متوجه عدم وجود نام همسر و فرزندم در شناسنامه شدم . با مراجعه به دفتر پیشخوان متوجه تعطیلی کامل دفتر مربوطه شدم و از آن به بعد هیچ اقدامی برای وارد کردن نام همسر و فرزندم نکردم . تا اینکه حدود 12 روز پیش شناسنامه قبلی خود را پیدا کردم ولی به علت شیطنت فرزندم نام پسر دوم در شناسنامه کاملا مخدوش شد . هر دو شناسنامه را به دفتر پیشخوان شعبه حبیب الهی بردم و درخواست راهنمایی کردم و فرم ابطال شناسنامه قدیمی را پر کردم اما ریاست ثبت احوال هر دو شناسنامه مرا گرفت و درخواست ارجاع به دادگاه دادو اعلام کرد که مخدوش بودن شناسنامه دلیل جعل میباشد در حالی که آسیب وارده به شناسنامه باعث پارگی و بی اعتبار شدن شناسنامه شده بود . زمانی که تقاضا دریافت شناسنامه و انصراف از خواسته ام را دادم از تحویل مدارک ممانعت کردند و اسرار به دادگاهی شدن داشتند . از شما عزیز گرامی تقاضا راهنمایی و کمک جهت عدم ارجاع به دادگاه را دارم.سپاس 1396/12/3

#سند
23 0