رهن منزل مسکونی

باسلام بنده سال ۹۴ ملکی را به مبلغ ۳۰ میلیون تومان رهن کردم ، بعد از گذشت یک ماه صاحب ملک ، ملک را به فردی دیگر فروخته و قرارداد رهن بنده را به خریدار منتقل کردند بعد از گذشت تقریبا دو سال خریدار متوجه شده که سند در رهن بانک بوده و مبلغ ۱۴۰ میلیون بدهی وام بانکی دارد ، ۱- پول رهن من بر عهده چه کسی است و ایا نیازی به شکایت از طرفین هست ؟ و در صورت شکایت باید از چه کسی شکایت کنم ؟ ۲- شکایت بصورت کیفری انجام شود یا حقوقی ؟ ۳- در صورت شکایت آیا باید منزل را تخلیه کنم و تحویل مراجع قضایی بدهم ؟ ۴- در صورت تخلیه نکردن منزل و شکایت نکردن آیا بانک در قبال پول من مسئول هست ؟

#آپارتمان
13 0