اختلاف متراژ سند و قولنامه و نحوه رسیدگی

باسلام و عرض خسته‌نباشید من یک آپارتمان رو قولنامه کردم ، که بعلت نبودن سند شفاها فروشنده گفت ملک مورد معامله ۱۰۶ مترهست اما در واقع ۱۰۲ متر و ضرر ۱۰میلیونی رو متوجه بنده کرد ، چون انتقال تتمه قیمت آپارتمان رو موکول کردیم به روز انتقال سند و با توجه به اینکه قید کردیم اختلاف احتمالی متراژ باید پرداخت یا کسر بشه درکناراینکه متاسفانه فقط قیمت کلی ساختمان و نه قیمت هرمتر تعیین شده آیا بی دردسر و پیگیری قانونی میشه این اختلاف قیمت رو در هزینه نهایی جبران کرد؟ چون مسلما فروشنده به اختلاف قیمت روی خوشی نشون نمیده آیا فقط گزینه فسخ پیش روم هست؟ و‌ در صورت فسخ با توجه به وجود جمله دال بر حق فسخ ۲۲ ملیون تومانی ، آیا این هزینه جریمه ، شامل حال من متضرر میشه؟

#قولنامه #خرید #دروغ
20 0