تلفن تماس
88877897-8
مشاوره میخواهید؟
برای اخد مشاوره حقوقی تلفنی با شماره های زیر تماس بگیرید و از وکلای مجرب ما مشاوره دریافت کنید

تعیین مبلغ دیه مبنی بر حکم صادره

حکم دادگاه به این شرح است بابت حارصه بازو و ساعد راست و ارنج راست و ران چپ وشانه چپ هر کدام نیم درصد ودامیه پیشانی دو درصد وحارصه پیشانی و بینی هر کدام یک در صد وشکستگی مهره سوم کمری که باعثاسیب نخاعی و عوارضدیگر دیده شده است یک دهم و عدم توانایی مقاربت معادل عینا یک دیه کامل و فلج پاهان هر کدام دو سوم دیه یک پا وارش اختلال عصبی مثانه و کاهش ظرفیت واختلال تخلیه مثانه سی و سه درصد و ارش اختلال در اجابت مزاج سی در صد و ارش اسیب نسج نرم پیرامون شکستگی پنج درصد دیه کامل خواهشمندم مبلع دیه من چقدر میشود متشکرم

#دیهتصادف
46 0

پاسخ ها

وکیل پایه دو قوه قضاییه
سلام در صد های دیه با توجه به دیه کامل که 210میلیون است میباشد
خوش آمدید، جهت دریافت مشاوره تلفنی با شماره های مندرج در سایت تماس بگیرید