تنظیم قرارداد - مستاجر و مباشر

با سلام مالک دارای جواز کسب میخاهد قراردادی تنظیم کند که من مستاجر مباشر ایشان باشم ایا این قرار داد شدنی هس و میتوانم امنیت شغلی داشته باشم که ایشان بعد چند ماه منرا بیرون نکند

#تنظیم #قراردادمشاوره #حقوقی #قراردادها
15 0

پاسخ ها

وکیل پایه دو قوه قضاییه
سلام . بستگی به قرارداد تنظیمی دارد . در صورتی که در قرارداد تنظیمی شرایط کار و مدت و مزایا و یا مشارکت شما به نحوی کامل قید شده باشد تا بخش زیادی امنیت شغلی شما حفظ می شود . مشاوره حقوقی امور قراردادها - وکیل تنظیم قرارداد