تلفن تماس
88877897-8
مشاوره میخواهید؟
برای اخد مشاوره حقوقی تلفنی با شماره های زیر تماس بگیرید و از وکلای مجرب ما مشاوره دریافت کنید

زمان تعلق مهریه به زن

نوشته شده توسط مرکز مشاوره
#ازدواج #مهریه #مطالبه مهریه

مهریه زن – مطالبه مهریه

با عقد نکاح ، زوج مکلف به پرداخت مالی به زوجه می شود که باید مالیت داشته باشد . میزان آن مال براساس توافق طرفین تعیین می گردد . که البته در ادامه توضیحاتی در مورد مهریه تعیینی و معین و مهرالمثل می پردازیم . مهریه از فقه گرفته شده است و برای محقق شدن نکاح وجود مهریه لازم و ضروری است . مواد ۱۰۸۷ و ۱۰۸۲ قانون مدنی در باب مهریه در مورد مالیت داشتن مهریه و قابل تملک بودن آن مال می باشد. همچنین با عقد نکاح زن مالک مهریه می شود و می تواند هر تصرفی در آن مال داشته باشد .

قانونگذار در باب مهریه حقی را برای زن در نظر گرفته است تحت عنوان حق حبس که مطابق این ماده قانون زن تا زمانیکه مهریه وی کامل پرداخت نشده باشد می تواند از انجام تکالیف و وظایف زناشویی خودداری نماید . البته باید توجه داشت که در صورتیکه اولین تمکین خاص از سوی زوجه صورت گرفته باشد ، دیگر این حق را نمی تواند مورد استناد قرار دهد . البته این مطلب در مورد مهریه عندالمطالبه صدق می کند .

با وقوع نکاح زوجه می تواند مطالبه مهریه نماید و زوج ملکف به پرداخت و تحویل مال به زوجه می باشد که لازم به توضیح است که پرداخت مهریه به دو نحو ممکن است در نکاح نامه قید گردد : مهریه عندالمطالبه و مهریه عندالاستطاعه .

مهریه عندالمطالبه

مهریه در صورتیکه به صورت عندالمطالبه از سوی زوج تعهد گردد ، در این صورت به محض مطالبه مهریه ، زوجه مکلف به پرداخت آن می باشد و در صورت عدم پرداخت ، زوجه می تواند الزام وی به پرداخت را از طریق مراجع قضایی – دادگاه خانواده و یا از طریق اجرای ثبت دادگستری بخواهد . که در ادامه به توضیح هر کدام می پردازیم .

مهریه عندالاستطاعه

ممکن است زوجین حین عقد نکاح توافق داشته باشند به جهت عدم توان مالی در پرداخت مهریه ، پرداخت آن را مشروط به استطاعه و توان پرداخت از سوی زوج نمایند . که در اینصورت مهریه عندالاستطاعه را زمانی می توان مطالبه کرد که زوج توان و استطاعت پرداخت را داشته باشد که اثبات آن با زوجه می باشد .

نحوه و چگونگی مطالبه مهریه

همانطور که اشاره شد پس از وقوع نکاح و تعیین مهریه ، زن مالکیت مهریه می شود و می تواند اقدام به مطالبه آن نماید . در اینصورت دو راه برای مطالبه وجود دارد :

۱ – مطالبه مهریه از طریق دادگاه خانواده- دادخواست مطالبه مهریه

در صورتی که زوجه بخواهد از طریق دادگاه خانواده اقدام به مطالبه مهریه کند باید پس از تنظیم متن دادخواست مطالبه مهریه با مراجعه به دفاتر خدمات الکترنیک قضایی نسبت به ثبت آن اقدام نمایند . با تنظیم دادخواست مطالبه مهریه و ثبت آن باید هزینه دادرسی را نیز زوجه به عنوان خواهان باید پرداخت نماید . اما در صورتیکه زوجه توان مالی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد می تواند همزمان دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را نیر ثبت نماید و با ارائه مدارک و شهود ادعای خود مبنی بر اعسار پرداخت هزینه دادرسی را اثبات نماید . پس از اثبات و تایید اعسار زوجه دادگاه شروع به رسیدگی پرونده را آغاز می کند . همچنین در دادخواست تنظیمی زوجه می تواند تقاضای توقیف اموالی که زوج مالک آن است را به دادگاه ارائه نماید .

۲- مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی

یکی از راههای مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت می باشد . در این راه باید با مراجعه به دفتر اسناد رسمی درخواست صدور اجراییه کند . پس از صدور اجراییه ، زوجه اجراییه مذکور را به میزانی که از مهریه درخواست داشته را به اجرای ثبت می برد و از طریق اجرای ثبت تقاضای توقیف اموال و دارایی های زوج و همچنین ممنوع الخروجی وی را تقاضا می کند .

در صورت توقیف مالی از وی ، زوجه می تواند تقاضای مزایده و فروش ان مال را نماید که البته مالی که جزء مستثنیات دین نباشد و همچنین در صورتیکه کارمند باشد می تواند حقوق وی را به میزان یک سوم و یا یک چهارم توقیف نمود .

تفاوت هایی میان مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت و از طریق دادگاه وجود دارد . از جمله اینکه از طریق دادگاه امکان جلب زوج وجود دارد . در صورتیکه اموالی زوج نداشته باشد تقسیط آن از طریق دادگاه میسر است . در هر حال لازم است قبل از هر اقدامی با مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری اقدام مناسب را بعمل آورید .

اعسار از پرداخت مهریه

یکی از اقداماتی که زوج پس از مطالبه مهریه از سوی زوجه انجام میدهد ، البته در صورتیکه اموالی برای پرداخت مهریه نداشته باشد ، دادخواست اعسار از پرداخت مهریه می دهد که با ارائه دلایل از جمله شهود به این امر می پردازد و البته در صورتیکه خلاف ادعای زوج را زوجه ثابت کند ، در این صورت اعسار وی مورد پذیرش واقع نمی شود . در صورت اثبات عدم تمکن مالی زوج و اعسار وی ، مهریه مورد مطالبه با حکمی از دادگاه به صورت اقساطی و با تعیین پیش پرداخت ، پرداخت آن صورت می پذیرد . که البته در صورتیکه زوج اقساط تعیینی را پرداخت ننماید در اینصورت زن می تواند درخواست و اقدام به جلب وی نماید .

در صورتیکه مهریه وجه رایج باشد به جهت تورم و تغییر شاخص ، دادگاه مبلغ مهریه را بر اساس تغییرات شاخص و تورم لحاظ می کند و به روز تعیین می نماید . اما در صورتیکه مهریه ، مال مشخصی است مانند ملک یا زمین و یا سکه طلا و از جمله این موارد در اینصورت خود مال یا قیمت روز آن لحاظ می شود .

خوش آمدید، جهت دریافت مشاوره تلفنی با شماره های مندرج در سایت تماس بگیرید