تلفن تماس
88877897-8
موسسه حقوقی دادگان / وبلاگ / ملکی / فرق سر قفلی با حق کسب پیشه – وکیل دادگستری دعاوی سرقفلی
مشاوره میخواهید؟
برای اخد مشاوره حقوقی تلفنی با شماره های زیر تماس بگیرید و از وکلای مجرب ما مشاوره دریافت کنید

فرق سر قفلی با حق کسب پیشه – وکیل دادگستری دعاوی سرقفلی

نوشته شده توسط مرکز مشاوره
#سرقفلی #مغازه #وکیل

وکیل دادگستری متخصص دعاوی سرقفلی : فرق سر قفلی با حق کسب پیشه – تفاوتهای سرقفلی با حق کسب و پیشه

سرقفلی حقی است که در روابط بین موجر و مستاجر تحقق پیدا می‌کند . در‌واقع مبلغی که موجر در ابتدای عقد اجاره از مستاجر دریافت می نماید . که  تعیین این مبلغ براساس موقعیت محلی ملک و همچنین کیفیت و تجهیزات مورد اجاره می‌باشد . زمانی که مالک ملک خود در  قبال دریافت سرقفلی اجاره می‌دهد باعث ایجاد حق و حقوقی برای مستاجر می‌شود از جمله اینکه علاوه بر اینکه مستاجر حق انتفاع از ملک مورد اجاره را دارد این امتیاز را نیز دارد که بتواند با پایان مدت اجاره همچنان بتواند از آن ملک مورد اجاره استفاده نماید و با تعیین و پرداخت اجاره بهای متعارف همچنان اجاره برقرار باشد . لذا مالک با دادن سرقفلی حق تخلیه ملک را از خود سلب می نماید . البته در شرایطی خاص با تخلف مستاجر امکان تخلیه ملک دارای سرقفلی با پرداخت مبلغ سرقفلی وجود دارد .
حق کسب و پیشه حقی می‌باشد که مستاجر یا کاسب نسبت به محلی که در آن کار می‌کند ایجاد می‌شود . این حق نشأت گرفته است از رونق کسب و تجارتی است که به جهت عمل مستاجر و جمع آوری مشتری در آن ملک ایجاد می‌شود و همچنین ناشی از حسن شهرت و همچنین تقدم در اجاره ملک توسط مستاجر می باشد. که این حق تنها به مستاجر تعلق می‌گیرد .
آنچه در قانون از سرقفلی صحبت شده در سال ۷۶ بوده و قبل از سال ۷۶ از حق کسب و پیشه و تجارت صحبت به عمل می‌آمد . البته قبل از سال ۷۶ اعتقاد بر این بود که این دو واژه یکسان و به یک معنی هستند ، در حالی که این دو واژه متفاوت از یکدیگر است و بار حقوقی متفاوتی نیز دارد .

مبلغ سرقفلی ملک مورد اجاره

مبلغ سرقفلی و میزان آن با توافق موجر و مستاجر انجام می‌شود و طرفین بر اساس شرایطی که ملک دارد و براساس عرف نسبت به تعیین مبلغ سرقفلی توافق می‌کنند . در‌واقع میزان سرقفلی را مالک تعیین  می‌کند و در صورتی که مستاجر بپذیرد نسبت به انعقاد قرارداد اقدام می نمایند . در حالی که حق کسب و پیشه و تجارت همواره از طریق مراجع قضایی با تعیین کارشناس و جلب نظر کارشناس تعیین می‌گردد .

خوش آمدید، جهت دریافت مشاوره تلفنی با شماره های مندرج در سایت تماس بگیرید