تلفن تماس
88877897-8
مشاوره میخواهید؟
برای اخد مشاوره حقوقی تلفنی با شماره های زیر تماس بگیرید و از وکلای مجرب ما مشاوره دریافت کنید

وظايف و اختيارات قيم

نوشته شده توسط مرکز مشاوره
#قیم #اموال #اختیارات قیم

براساس  قانون مدنی ماده 1235 ، قانون دو وظيفه مهم بر عهده قيم  قرار داده است . نمايندگي قانوني قیم در تمامي امور مربوط به اموال و حقوق مالي مولی علیه وهمچنین مواظبت از شخص مولّي‌عليه .

زمانی قیم وظیفه قیمومیت و حضانت را بر عهده دارد که  طفل فاقد  پدر و مادر باشد و فوت کرده باشند  و  يا والدين طفل ازتکلیف حضانت خود امتناع نمايند ،و یا شخص سن بلوغ و رشد آن رسیده باشد اما رشید نباشد و یا پس از رسیدن به رشد محجور گرددقيم وظيفه حضانت و امور مالی شخص مولی علیه  را بر عهده مي گيرد.مطابق ماده ۷۴ قانون امور حسبی ، تاریخ اعمال قيمومت از تاريخ اطلاع قیم از سمت قیمومیت مي باشد

یکی از وظایف و تکلیف قیم براساس ماده 76 قانون امور حسبي اعلام و ارائه سیاهه اموال محجور به  دادستان  می باشد .

 براساس ماده ي 80 و 81 قانون امور حسبي ، قیم موظف است در امور فروش اموال منقول وهمچنین اموال ضايع شدني محجور و خريد مال براي محجور و مولی علیه با رعايت مصلحت و غبطه  وی باشد . ولي باید توجه داشت براساس  ماده 83 قانون امور حسبي اموال غير منقول محجوراز جمله ملک و املاک محجور صرفاً با تصويب دادستان امکان فروش دارد . همچنين مطابق ماده 82 پرداخت هزينه زندگي محجور توسط قيم صورت مي‌گيرد .

صغير مميز می تواند اموال و منافعي کسب شده  با سعی و تلاش خود  را با اذن قيم اداره نمايد ( ماده 86 ق.ا.ح )

براساس ماده 87 قانون امور حسبي قیم موظف است در صورتیکه حجر شخص مرتفع شود و امکان اداره آن برای شخص ایجاد گردد که نظر و تایید دادگاه در این مورد لازم است ،اموال وی را به خودش تحویل دهد و یا در صورت تغییر یافتن قیم آن را به قیم جدید تحویل دهد .

براساس ماده 1235 قانون مدني مواظبت شخص و نماينده قانوني وي در تمامي اموال و حقوق مالي او با قيم مي باشد. مفهوم مخالف ماده 1240 قانون مدني  به قيم اختيار داده است تا نسبت به اموال صغير معامله نمايد ، مگر اين‌كه با خود معامله كند .

تفاوتي كه سمت قيمومت با ولايت دارد در اين مي باشد که صرفا ولایت با پدر و جد پدری است در صورتیکه قیم ممکن است شخصی غیر از پدر یا جد پدری باشد همچنین  قيم علاوه بر اختيارات مالي كه در مواد 76 قانون امور حسبي  وهمچنین 1235 قانون مدني قيد گرديده ، اختيار تربيت محجور و اصلاح محجور را دارا مي‌باشد ( ماده 79 ق.ا.ح ) ولي قيم مکلف است تحت نظارت دادستان عمل  نمايد و قیم نسبت به اعلام صورت حساب دارايي و عملكرد خود   به دادستان اقدام نماید  . براساس ماده 1236 قانون مدني  قيم مكلف مي باشد ، قبل از مداخله در امور مالي مولّي‌عليه ، صورت جامعي از تمامي اموال و  دارايي محجور تهيه کند  و پس از تهیه آن ، يک  نسخه از صورت جامع اموال  را براي دادستان محل سکونت كه مولّي‌عليه در حوزه آن  است بفرستد. همچنين در ماده 1237 قانون مدني عنوان شده ، تعيين مخارج ساليانه فرد تحت قيمومت را از اختيارات دادستان قرار داده است .در نهایت باید گفت، اختيارات قيم در امور مالي محجو  محدوديت‌هايي دارد که در مقابل این اختیارات تکالیفی نیز وجود دارد که باعث محدودیت قیم در امور قیمومیت می شود  كه در خصوص ولّي قهری اين چنین محدوديت ها ديده نمي شود. از جمله موارد محدودیت قیم اینست که قیم ، دعوي مربوط به محجور را نمي‌تواند به صلح خاتمه دهد.

 

خوش آمدید، جهت دریافت مشاوره تلفنی با شماره های مندرج در سایت تماس بگیرید