تلفن تماس
88877897-8
موسسه حقوقی دادگان / وبلاگ / خانواده / ولی قهری، ولایت قهری و سقوط ولايت
مشاوره میخواهید؟
برای اخد مشاوره حقوقی تلفنی با شماره های زیر تماس بگیرید و از وکلای مجرب ما مشاوره دریافت کنید

ولی قهری، ولایت قهری و سقوط ولايت

نوشته شده توسط مرکز مشاوره
#ولی #ولی قهری #سقوط ولایت

به طور کلی ولایتقهری طفل به معنای مدیریت مالی طفل وهمچنین  پرداخت هزینه های مالی وی می باشد . که مطابق قانون ولی قهری طفل با پدر و جد پدری است .

براساس موادي از قانون مدني ، ولايت در موارد ذيل از جمله حجر ، عدم رعایت غبطه و مصلحت فرزند و عدم امانت در انجام امور صغیر، ساقط مي گردد :

حجر

یکی از موارد سقوط ولایت قهری است . در صورتي كه ولي قهري محجور باشد ، براساس ماده 1182 قانون مدني ولايت او ساقط مي گردد . حجر ولی قهری شامل جنون ، سفاهت می باشد .همچنين در ماده 1185 قانون مدني آمده است : « هرگاه ولي قهري طفل محجور شود ، مدعي‌العموم مكلّف است ، طبق مقررات راجعه به تعيين قيم ، قيمي براي طفل معين نمايد ».

عدم رعايت غبطهاي  صغير

 براساس ماده قانون مدني۱۱۸۴ اصلاحي سال 1/3/1379 هرگاه ولي قهري کودک ، مصلحت و غبطهاي  او را رعايت نكند و  اقداماتي انجام دهد كه موجب بروز ضررو زیان مولّي عليه(کودک ) شود به درخواست يكي از اقارب و نزدیکان وي يا به درخواست رييس حوزه قضايي ( در حال حاضر دادستان ) پس از اثبات عدم رعایت غبطه و مصلحت کودک، دادگاه ، ولّي قهری را عزل مي نمايد و از تصرف وی در اموال صغير منع مي كند وکه در این موارد دادگاه  براي اداره امور مالي طفل ، فرد صالحي را به عنوان قيم انتخاب مي نمايد .

عدم امانت در انجام امور صغير

 در مواردي كه دلایل و امارات قوي بر عدم امانت ولي قهري نسبت به دارايي و اموال طفل ، موجود باشد ،براساس ماده ۱۱۸۶ قانون مدنی مدعي العموم (دادستاناز محكمهي ابتدايي ، مكلف مي باشد رسيدگي به عمليات او را بخواهد. محكمه اين مورد را مورد رسيدگي قرار می دهدو در صورتي كه عدم امانت او معلوم و مشخص گردد ، براساس ماده 1184قانون مدني رفتار مي كند .

 

خوش آمدید، جهت دریافت مشاوره تلفنی با شماره های مندرج در سایت تماس بگیرید