تلفن تماس
88877897-8
مشاوره میخواهید؟
برای اخد مشاوره حقوقی تلفنی با شماره های زیر تماس بگیرید و از وکلای مجرب ما مشاوره دریافت کنید

طلاق، طلاق توافقی

نوشته شده توسط مرکز مشاوره
#طلاق #طلاق توافقی

طلاق به معنی پایان قانونی نكاح و جدا شدن زوجين از يكديگر مي باشد. طلاق به معمولا زماني روي مي دهد كه ميان زوجین ناسازگاری و تنش وجود دارد ، و استحکام پيوند زناشويي از بین می ‌رود. طلاق اجتماعی ، تغییرات در دوستی ‌ها و سایر روابط اجتماعی مي باشد که مرد یا زن طلاق گرفته با آن‌ها مواجه هستند . طلاق روانی ، موقعیتی مي باشد که از طریق آن فرد پیوندهای وابستگی عاطفی به همسرش را قطع مي نمايد و به تنها زیستن روي مي آورد .

اقسام طلاق

به موجب ماده 1143 قانون مدنی طلاق به دو قسم است،بائن و رجعی

الف- طلاق بائن، در طلاق بائن حق رجوع برای شوهر موجود نیست. و به موجب ماده 1145 قانون مذکور در موارد ذیل طلاق بائن است:

طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.

طلاق یائسه

طلاق خلع و مبادرت مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.

سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا نتیجه نکاح جدید .

ب-طلاق رجعی، ماده 1148 قانون مذکور درباره طلاق رجعی است، که می گوید:

«در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است»

پس با توجه به این که در طلاق رجعی امکان انصراف از طلاق وجود دارد و قبل از انقضاء مدت عده که معمولاً سه ماه (سه طهر) می باشد مرد می تواند پشیمانی خود را از طلاق با عمل حقوقی خاصی به نام رجوع که تشریفات خاصی ندارد و به راحتی و به سهولت امکان پذیر است اعلام نماید در واقع رجوع یکی از حمایت های قانونی از زن مطلقه است که در ماده 1148 قانون مدنی (که شرح آن گذشت) ذکر گردید و می تواند مجدداً زندگی زناشویی را از سر بگیرد. زیرا معمولاً طلاق های رجعی به گونه ای است که زن راضی به جدایی و متارکه نمی باشد و از طلاق ناراضی است به همین جهت اگر مرد از جدایی و طلاق منصرف و پشیمان شود، چون زن ناخواسته تن به طلاق داده و بازگشت به زندگی پیشین را خواهان و طالب باشد، نتیجتاً رجوع، پشیمانی و انصراف مرد از طلاق است.

اما برعکس در طلاق بائن، دلیل طلاق کراهت و نارضایتی زن از شوهرش می باشد و امکان رجوع و پشیمانی مرد وجود ندارد و با وقوع طلاق جدایی به طور کامل رخ می دهد و امکان وصلت مجدد جز از طریق عقد نکاح جدید امکان پذیر نخواهد بود، حال این سؤال مطرح است که : در طلاق رجعی که زن رضایت به طلاق ندارد چه حمایت هایی را قانونگذار برای زن مطلقه در نظر گرفته است ؟

در پاسخ ، حمایت های قانونی که قانونگذار از زن مطلقه در طلاق رجعی نموده در مواد 1109و 439 قانون مدنی به شرح زیر آورده است :

به استناد ماده 1109 همان قانون :« نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد ، زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت ».

بنابراین در دوران عده ، مرد حق ندارد همسرش را از منزل خویش بیرون کند بلکه باید وسایل معیشتی و به طور کلی هزینه های مربوط به نفقه او را اعم از خوراک و پوشاک تأمین نماید .

به استناد ماده 943 همان قانون « اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند ، هر یک از آنها که قبل از انقضاء عده بوده و یا طلاق بائن باشد ، از یکدیگر ارث نمی برند ».

پس مطلقه رجعیه ، یعنی زنی که به طلاق رجعی از شوهرش جدا شده اگر در مدت عده شوهرش فوت کند ، رابطه توارث قطع نشده و زن به عنوان احد از وراث می تواند سهم الارث خود را دریافت نماید .

شوهر مطلقه رجعیه در دوران عده در حکم مرد دارای همسر می باشد و به همین جهت ، همان محدودیت های دوران زندگی زناشویی را تا پایان عده دارد . یعنی نمی تواند بدون اجازه همسر مطلقه اش قبل از انقضای عده طلاق زن دیگری را اختیار نماید .

طلاق از سوي مرد

در ماده 1133 قانون مدني مقرر مي دارد : « مرد مي تواند هر زمان كه بخواهد زن خود را طلاق دهد » . البته در حال حاضر اخذ گواهی عدم امکان سازش برای انجام این کار ضروری مي باشد . البته باید گفت که در طلاق ( رجعي ) حق رجوع به مرد داده شده.

طلاق از سوي زن

با توجه به اينکه علي الاصول اختيار طلاق به دست مرد است ، باید دانست که علی الاصول زن نمي تواند طلاق بگيرد . بدين معنا كه زن تنها در موارد محدودی از همسرش می تواند جدا شود.

در دفترچه‌های ازدواج که در دفاتر ازدواج ثبت می گردند این موارد وجود دارند که در صورت امضاء از طرف شوهر ، زن این اختیار را دارد که بعد از حصول این شرایط در دادگاه‌های خانواده راسا حاضر شده و تقاضای طلاق كند .

 

طلاق از طرف مرد (زوج) – تنصیف اموال

یکی از بند هایی که در دفترچه عقدنامه وجود دارد بند تنصیف اموال می باشد . که در صورتیکه در زمان عقد روج این بند تنصیف اموال را امضا نموده باشد متعهد به آن می شود . مطابق این بند ، زوج ضمن عقد خارج لازم متعهد می شود در صورتیکه زوج بدون دلیل که مربوطه به زوجه باشد ، زوج نسبت به طلاق اقدام نماید در اینصورت زوج مکلف است نیمی از اموال و دارایی را که پس از نکاح و زندگی زناشویی بدست آورده است را بلاعوض مطابق نظر دادگاه به زوجه انتقال دهد .

تحقق شرط تنصیف اموال

شرایطی برای تحقق این بند وجود دارد . از جمله : امضای این بند تعهدی از سوی زوج ، طلاق صرفا از طرف زوج صورت گرفته باشد و بدون دلیل باشه بدین معنی که در صورتیکه دلیلی برای طلاق اقامه کند از جمله عدم تمکین زوجه و ناشزه بودن زوجه در اینصورت بند تنصیف اموال جاری نمی شود .

طلاق به درخواست زوجه نباشد . در توضیح این مطلب باید گفت وکالت در طلاقی که زوجه اقدام به طلاق می نماید را باید از موارد تنصیف اموال ندانست چرا که اقدام برای طلاق مستقیما توسط زوجه واقع شده و نمی توان بند تنصیف اموال را در این مورد جاری دانست .

وکالت در طلاق مطابق بند ب عقدنامه

مطابق بند ب نکاح نامه ، زوج در مواردی مشخص به زوجه وکالت میدهد در صورت وقوع یکی از این شرایط بتواند اقدام به طلاق نماید . این شرایط ۱۲ گانه که در ذیل به توضیح آن می پردازیم در صورتیکه واقع شود زوجه می تواند با طرح دادخواست طلاق و احراز و اثبات شرایط اقدام به طلاق نماید .

در صورتیکه زوج از پرداخت نفقه به زوجه و همچنین انجام سایر حقوق واجب زوجه به مدت شش ماه خودداری نماید

در صورت بدرفتاری زوج در زندگی زناشویی به نحوی که ادامه زندگی برای زوجه قابل تحمل نباشد و باعث عسرو حرج گردد .

در صورتی که مرد دچار بیماری غیرقابل درمانی گردد که سلامتی زوجه را نیز با خطر مواجه کند .

جنون زوج نیز از مواردی است که زوجه می تواند با استناد به ان درخواست طلاق نماید البته باید در نظر داشت جنون مرد در صورتیکه شرایط فسخ نکاح داشته باشد می توان از امکان فسخ نکاح استفاده کرد .

در صورتیکه مرد به شغلی اشتغال داشته باشد که این اشتغال به آبروو حیثت زن و همچنین به مصالح خانوادگی آسیب و لطمه وارد نماید .

در صورت محکومیت حبس زوج به ۵ سال یا بیشتر از آن و یا بازداشت و حبس اوبه ۵ سال، به دلیل ناتوانی پرداخت جزای نقدی ،یا مجموع حبس و جزای نقدی ، که حکم مجازات وی در حال اجرا باشد .

اعتیاد مضر زوج به نحوی که زندگی زناشویی و خانوادگی را با اختلال مواجه کند .و خلل به زندگی وی وارد نماید و ادامه زندگی را برای زوجه سخت و دشوار نماید . که در صورت اثبات این امر زوجه می تواند دادخواست طلاق دهد .

در صورت ترک منزل از سوی زوج بدون دلیل و عذر موجهی و یا غیبت بدون موجه ۶ ماهه زوج به صورت متوالی .

در صورت محکومیت زوج به مجازات های حدی و تعزیری که مغایر با آبرو و شئون خانوادگی زن باشد که تشخیص و احراز آن با دادگاه می یاشد .

در صورتی که با گذشت ۵ سال از ازدواج ، مرد صاحب فرزند نشود و به جهت عقیم بودن یا مشکلات جسمی امکان بچه دار شدن از طرف زوج وجود نداشته باشد .

در صورت مفقود الاثر شدن زوج و با گذشت ۶ ماه از مراجعه به دادگاه پیدا نشود .

ازدواج مجدد زوج بدون رضایت همسر اول و بدون حکم دادگاه از موارد دیگر طلاق می باشد که زوجه می تواند اقدام به طلاق نماید .

وکالت در طلاق – طلاق توافقی

موارد ۱۲ گانه در نکاح نامه صرفا در صورتی زن وکالت در طلاق دارد که اولا یکی از این شروط و بند ها حاصل شود و اثبات گردد و دادگاه با احراز و تشخیص آن امکان طلاق از زن امکان پذیر است . اما در مواردی ممکن است زوجه خواستار وکالت طلاق به صورت کامل و بدون پیش شرط باشد که در اینصورت ، زوج به زوجه در دفتر خانه اسناد رسمی وکالت بلاعزل در عقدخارج لازم می دهد که زوجه بتواند در هر زمانی بدون پیش شرط اقدام به طلاق از طرف مرد و یا طلاق توافقی نماید . و با ثبت دادخواست از دادگاه خانواده درخواست طلاق نماید .

در تنظیم وکالت در طلاق به نکاتی باید توجه داشت از جمله : بلاعزل بودن وکالت در طلاق ، در عقد خارج لازم وکالت در طلاق داده شده باشد ، اسقاط اعتراض در مراجع بالاتر ، امکان انتخاب وکیل دادگستری ، و همچنین قبول بذل و وکالت در داوری و مشاوره و .. گه لازم است این موارد در وکالت نامه تنظیمی قید گردد که در مرحله تنظیم دادخواست و اقدام به طلاق مشکلی ایجاد نشود .

طلاق توافقی - شرایط طلاق توافقی

در صورتیکه زوجین با بروز اختلافاتی امکان ادامه زندگی مشترک برایشان میسر نباشد و امکا ادامه رندکی مشترک به صلاح دو طرف نباشد ، می توانند اقدام به طلاق توافقی نمایند . طلاق توافقی یا با حضور هر دو طرف در دفترخدمات قضایی و امضای دادخواست مشترک با عنوان طلاق توافقی صورت می گیرد و یا در صورتیکه زوج به زوجه وکالت طلاق داده باشد ، در اینصورت زوجه اقدام به طلاق توافقی می نماید .

در طلاق توافقی لازم است زوجین نسبت به موضوعاتی به توافق رسیده باشند . از جمله مواردی که لازم است به توافق برسند عبارتند از : مهریه ، نفقه ،‌اجرت المثل ، در صورت وجود فرزند مشترک حضانت فرزند و همچنین جهیزیه و اموال زوجه .

ماهیت این نوع طلاق ، طلاق خلع است که در این طلاق لازم است زوجه مبلغی ولو اندک به زوج دهد که بذل بخشی از مهریه از موارد آن می باشد

از موارد دیگری که در طلاق توافقی لازم است مراجعه به مراکز مشاوره و گذراندن جلسات مشاوره . که پس از مراجعه و گذراندن جلسات مشاوره در مراکز مشاوره در صورتیکه ادامه زندگی ممکن نباشد گواهی صادر می نماید که لازم است گواهی مذکور در دادخواست ضمیمه گردد .

خوش آمدید، جهت دریافت مشاوره تلفنی با شماره های مندرج در سایت تماس بگیرید